Hoe de pijnpunten vermijden bij het ter beschikking stellen van vastgoed aan bedrijfsleiders?

WEBINAR
WEBINAR (Regio Antwerpen)
11/12/23 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Philippe SALENS

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 35 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer online inschrijven. kristel@kvabb.org

Inhoud:
Kosten onroerend goed aftrekbaar ? Het gevecht met de fiscus !
De kosten van een onroerend goed dat door de vennootschap aan haar bedrijfsleider wordt ter beschikking gesteld (hetzij als gezinswoning, hetzij als tweede verblijf) worden meestal verworpen als beroepskost door de belastingadministratie.  
Ze wordt daarin dikwijls gevolgd door de fiscale rechtbanken en hoven.
Hoe risico’s zo veel mogelijk vermijden ?
Teneinde de risico’s zo veel mogelijk te minimaliseren, lijkt het ons van groot belang om van bij de start een duidelijke en goed gedocumenteerde keuze te maken tussen de twee mogelijkheden die een vennootschap heeft om een onroerend goed ter beschikking te stellen aan haar bedrijfsleider: m.n. de verhuur of als bezoldiging in natura. Het is verder van groot belang de gevolgen van deze keuze consequent te (blijven) aanvaarden.
Hoe het best anticiperen ?
Tijdens deze webinar bespreken we de gevolgen van beide keuzes en bekijken we aan de hand van modellen hoe ze duidelijk en goed gedocumenteerd kunnen worden. Uiteraard zal ook stilgestaan worden bij de recentste rechtspraak ter zake (o.m. ook bij de zogenaamde ‘meerwaardetheorie’). 


Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Antwerpen)terug