Omvorming van CVBA of BVBA naar BV: het is vijf voor twaalf!

WEBINAR
WEBINAR (Regio Leuven)
4/09/23 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Patrick HUYBRECHTS

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 35 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer online inschrijven. kristel@kvabb.org

Inhoud:
Sinds 1 mei 2020 is het nieuwe Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen van kracht. Dit nieuw wetgevend kader snoeide drastisch in het aantal vennootschapsvormen. Hierdoor moeten heel wat bestaande vennootschappen zich omvormen. Maar welke vorm kies je nu best voor jouw vennootschap?
In deze webinar wordt de omvorming van CVBA of BVBA naar de vennootschapsvorm BV onder de loep genomen. Dhr. Patrick Huybrechts loodst ons door de wetgeving en waarschuwt ons voor de valkuilen.


Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Leuven)terug