De alarmbelprocedure onder het WVV

WEBINAR
WEBINAR (Regio Gent)
4/05/23 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Dominique DE MAREZ

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 35 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


>De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer online inschrijven. kristel@kvabb.org

Inhoud:
Wanneer moet de alarmbelprocedure toegepast worden onder het nieuwe WVV !
Door de afschaffing van het kapitaal, wordt logischerwijs ook de alarmbelprocedure voor de BV anders ingevuld onder het nieuwe WVV.
Indien de netto-actieftest of de liquiditeitstest faalt, moet de alarmbelprocedure opgestart worden door het bestuursorgaan. Maar ook indien zij deze situatie redelijkerwijs had moeten vaststellen.
Alarmbelprocedure concreet toegepast.
Deze webcast geeft u concreet inzicht in de concrete toepassing van de gewijzigde alarmbelprocedure en de grote verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan.
- Wat is de invulling van de alarmbelprocedure voor de BV en de NV?
- Welke dwingende maatregelen legt het nieuwe WVV op?
- Wanneer moet de alarmbelprocedure opgestart worden?
- Wat wordt er concreet gewijzigd aan de alarmbelprocedure door het nieuwe WVV?
- Hoe werkt de alarmbelprocedure in de praktijk ? Wie doet wat?
- Wat zijn de gevolgen van de alarmbelprocedure voor de continuïteit van de onderneming?
- Welke verantwoordelijkheid draagt het bestuursorgaan?
- Wat zijn de gevolgen voor het bestuursorgaan bij niet naleving van de dwingende bepalingen van het WVV?
- Kunnen derden de ontbinding van de vennootschap vorderen?


Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Gent)terug