Is een holding vandaag nog (fiscaal) interessant?

WEBINAR
WEBINAR (Regio Leuven)
5/09/22 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Kurt DE HAEN en Wouter BRACKX

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 125 €
Prijs stagiair lid: 30 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn afgesloten. U kan niet meer inschrijven. kristel@kvabb.org

Inhoud:
Is de holding (fiscaal) nog interessant voor een KMO?
Praktische problemen bij werking met holding.
Het werken met een holding zorgt vandaag voor een aantal praktische problemen:
- de nieuwe manier van aanrekening bij kapitaalvermindering,
- de beperking van overgedragen DBI-aftrek (*) bij reorganisaties,
- de afzonderlijke aanslag ingeval van onvoldoende bedrijfsleidersbezoldigingen.
Gelukkig wordt het dividendverkeer van de dochter naar de holding niet langer fiscaal belemmerd, vermits het DBI-tarief (*) nu 100 % bedraagt.
Is de holding nog interessant om vennootschapsstructuren fiscaal te optimaliseren?
- Is de holding (fiscaal) nog interessant voor een KMO?
- Is het opportuun nu nog een KMO-holding op te richten ? Wanneer, waarom?
- Wat is de impact van de hervormingen op de werking van een holding?
- Wat kan de activiteit zijn van een holding en hoe mag de holding vergoed worden?
- Is de holding een btw-belastingplichtige?
- Wat is de houding van de fiscus bij transacties tussen exploitatievennootschap en holding en tussen de aandeelhouders van de exploitatievennootschap en de holding?
- Wat zijn de criteria voor meerwaardevrijstelling?
- Wat indien de voorwaarden niet worden nageleefd?
- Bestaat er een uitzondering op dit principe?
- Leidt de proportionele werking van de DBI-taxatievoorwaarde (*) tot een volledige of gedeeltelijke toepassing van de meerwaardevrijstelling?
(*)DBI=Definitief Belaste InkomstenProgramma:
18.30u. Inloggen & Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar


Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen vóór het seminarie / de webinar.
Niet-annulatie-kost of kost bij laattijdige annulatie: 30.00 €

Locatie

WEBINAR
WEBINAR (Regio Leuven)terug